Introduktion till hantverk

by on 14/12/21 at 2:22 pm

Hantverk är unika uttryck och representerar ett lands kultur, tradition och arv. Hantverksindustrin är en av de viktiga produktiva sektorerna. Olika försök har gjorts för att definiera denna breda och diversifierade industri. Följande definition strävar efter att täcka mångfalden och komplexiteten inom hantverksindustrin.

Definiera hantverk:

Definition Enligt FN:s utbildnings-, vetenskaps- och kulturorganisation/informationsteknologigemenskapen (UNESCO/ITC) internationella symposium “Hantverk och den internationella marknaden: handels- och tullkodifiering”, Manila, Filippinerna, oktober 1997:

Hantverk kan definieras som produkter som tillverkas antingen helt för hand eller med hjälp av verktyg. Mekaniska verktyg kan användas så länge som hantverkarens direkta manuella bidrag förblir den mest väsentliga komponenten i den färdiga produkten. Hantverk tillverkas av råvaror och kan tillverkas i obegränsat antal. Sådana produkter kan vara utilitaristiska, estetiska, konstnärliga, kreativa, kulturellt fästa, dekorativa, funktionella, traditionella, religiöst och socialt symboliska och betydelsefulla.

Indisk hantverksindustris roll och betydelse

Hantverk är ett medium för att hålla och bevara de rika traditionella konstformerna och arvet tillsammans med de talanger som är förknippade med folkets historia och livsstil. Landet är välsignat med otaliga mycket skickliga hantverkare. De har ökat anseendet för indiskt hantverk runt om i världen. De är oerhört viktiga när det gäller den ekonomiska utvecklingen i landet.

Den indiska hantverksindustrin omfattar cirka 7 miljoner hantverkare och 67 000 exportörer, som stöder regional konst och hantverk på inhemska såväl som globala marknader. Dessa hantverkare består vanligtvis av kvinnor och andra människor som tillhör Indiens landsbygdsområde. Med andra ord, den här industrin sysselsätter ett antal människor från de svagare delarna av samhället, som tjänar sitt levebröd från sina kreativa konstverk och på detta sätt vägleder Indien bevarandet av sina hantverkare, sin konst och sitt hantverk.

Indien hyllas som hantverkets kraftpaket.

Indien kan vara ett tillverkningsnav för att skapa en spridning av hantverk som dessutom är känt på den internationella marknaden. Att njuta av Indiens hantverk är ett unikt sätt att njuta av dess komplexa kultur och många traditioner. I den här artikeln kommer vi att spåra den rika och fascinerande historien om indiskt hantverk eftersom det tar sig över stater och gränser. De mest kända formerna av hantverk som kommer att glädja alla fans av hantverk av god kvalitet är följande:

Etniskt indiskt hantverk

Trähantverk har funnits i Indien i över 5000 år. De var vanliga i Indien långt innan stenskulpturer kom till. Blandade bitar byggdes av skickliga hantverkare genom att forma träbitar. Omständigt snidade vagnar, tempel, möbler och hem är ett kännetecken för vår kultur.

Comments are closed.