PEGI-märkningen och vad den betyder

PEGI

PEGI står för Pan European Game Information, och är en åldersmärkning för datorspel. Det finns inga legala krav på att speltillverkare ska använda sig av det, men de flesta följer den frivilligt.

De åldersklasser som finns är 3, 7, 12, 16 och 18 år. 3 och 7 år markeras sedan med grönt, 12 och 16 med orange, och 18 med rött.

PEGI uppstod 2003 på grund av ett behov av en enhetlig internationell märkning: då datorspel innan dess kunde ha en mängd olika åldersgränser beroende på land. Förutom dessa åldersrekommendationer, finns även ett antal andra symboler, som beskriver närmare vilken typ av spel det är lite närmare.

PEGI Våld En sluten näve signalerar att ett spel innehåller våld och våldsskildringar.
En seriebubbla med @*! betyder att spelet innehåller ett grovt språk, som till exempel svordomar.
En spindel är tecknet för att spelet är ett skräckspel, som kan vara skrämmande för småbarn.
PEGI Sex eller nakenhet Symbolerna för man och kvinna tillsammans betyder att spelet innehåller sex, nakenhet eller andra sexuella anspelningar.
PEGI Droger En spruta innebär att spelet skildrar eller syftar på droger och droganvändande.
PEGI Diskriminering Två vita och en svart siluett betyder att spelet skildrar eller kan tänkas uppmuntra till diskrimination.
PEGI Gambling Två tärningar betyder att spelet handlar om eller uppmuntrar till spel om pengar.
PEGI Nätverksspel
En glob med tre datorskärmar betyder så slutligen att spelet är ett onlinespel.

PEGI är tänkt som en hjälp för föräldrar så att de inte av misstag köper spel till sina barn som inte passar dem. Det är dock inte tänkt att man ska följa dem helt blint. Då det är en gemensam standard för flera Europeiska länder innebär det att kompromissande var nödvändigt. Och det som anses som opassande i Portugal är inte nödvändigtvis det i Sverige. Exempelvis har vi i Sverige en relativt hög tolerans vad gäller nakenhet, medan vi anser att våld inte passar för barn, medan det i en del andra länder är precis tvärtom.

PEGI är bara ett hjälpmedel, och inte något som man kan följa blint. Som alltid gäller det att vara på sin vakt, och verkligen ta reda på vad det är man köper.