Spelautomaterna i siffror

Spelautomaternas vara eller icke vara är något som har debatterats flitigt här i Sverige under mer än ett decennium. Det bidrag som automaterna ger föreningar och näringsliv kontra de uppenbara risker de innebär för många spelare har gjort det hela till en ganska infekterad debatt som stundtals blossar upp och mynnar ut i – inte särskilt mycket.

Lotteriinspektionen heter den statliga myndighet som ansvarar för lotterier och spel här i Sverige, och i rapporter som de har släppt framhålls ofta just bristen på forskning kring spelberoende och annan relaterad problematik. Ett så enkelt exempel som att en lokal måste ha utskänkningstillstånd för att få tillstånd att placerar en Jack Vegas-maskin på golvet, är onekligen något som kan ifrågasättas. Målet med den taktiken har varit att samla upp människor med eventuell beroendeproblematik för att kunna synliggöra och behandla den. Frågan är dock om effekten inte, åtminstone ibland, har varit att alkoholen har lett till ökad riskbenägenhet i fråga om spelandet.

Faktum kvarstår dock att Jack Vegas-automaterna, och deras ”kvinnliga” motsvarighet Miss Vegas, står för en betydande omsättning när det gäller restauranger och idrottsföreningar. Så betydande, att man 2006 klubbade genom ett förslag som reglerade att omsättningen från spelautomaterna inte fick vara högre än lokalens totala omsättning! Med undantag för åren 2005-2006 och 2009-2010 så har bruttoomsättningen ökat från år till år. 2005 omsattes dryga 6,8 miljarder (före utbetalningar), 2011 var den uppe i svindlande 7,45 miljarder!

Sett till ett nordiskt perspektiv så är vi svenskar fortfarande relativt restriktiva i vårt spelande: genomsnittet för Sverige, Norge, Finland och Danmark är dryga 2 spelautomater per tusen invånare medan vi i Sverige ligger kring 0,75. Vi slås endast av Norge som har färre spelautomater medan Finland och Danmark drar upp snittet rejält genom sina 3,5 respektive 4,9 spelautomater per 1000 invånare! Spelautomaterna kan nog sägas ha fyllt sitt syfte när det kommit till att stävja illegala spelautomater, men ännu har vi en lång väg att gå innan alla sociala problem som hör dem till är borta.