Svenskarna spelar allt mer

Vi svenskar spelar allt mer, oavsett om det gäller TV- och dataspel,casinospel, sports betting, sällskapsspel eller andra former av digitalt och analogt spelande.

När det kommer till spel om pengar så är Svenska Spel fortfarande störst med en omsättning på 11 miljarder under de två första kvartalen av 2012. Övriga spelbolag, som ju tekniskt sett inte är svenska men som ändå verkar på den svenska marknaden, omsatte tillsammans cirka nio miljarder kronor. Allt som allt är det en total ökning med ungefär 200 miljoner kronor jämfört med samma period 2011!

En rådande trend är att spel ökar i allmänhet i alla delar av vårt samhälle. Forskning pekar på att vi människor tenderar att lära oss bättre och prestera mer om vi sätts i spelliknande förhållanden. Både problemlösning och förmåga att arbeta i grupp tjänar mycket på att vi ser på utmaningar eller arbetsuppgifter som spel. Ett exempel är de många träningsappar som släppts för telefoner där man sätter träning, som ju kan vara något enahanda och enformig, i ett spelsammanhang för att göra den mer intressant och rolig.

Spelandet online tar också andelar framför det analoga spelandet, något som troligtvis bottnar i att vi spenderar mer och mer tid framför datorn överlag. Såväl MMORPG som små spel inom ramarna för sociala medier har stabiliserats på höga nivåer, och när det kommer till hasardspel så har casinobranschen börjat ta åtminstone ekonomiska marknadsandelar från pokern. Detta kan ha att göra med skandalen i USA för närmare ett år sedan då ett stort pokernätverk stängdes ner av amerikanska myndigheter, anklagat för skattebrott.

Klart är att spelandet överlag är här för att stanna: med mer och mer spelliknande utbildningsformer i våra skolor växer dagens unga upp i en miljö som inte bara har inslag av spel – den präglas av spelande. Redan idag används simuleringar och spelliknande uppdrag för att få unga att lösa komplexa reella problem (med goda resultat!) och vad är det egentligen som står ivägen för att man i framtiden även kan komma att dela ut poäng för lösta uppdrag på lektionen, eller till och med låta ambitiösa och drivna elever (eller anställda?) ”levla upp” när de gjort bra ifrån sig? Att spela, om pengar eller bara för skojs skull, är helt enkelt en del av vår mänskliga natur. Det är dags att vi inser det.