World of Warcraft – Mists of Pandaria säljer bra

by on 10/10/12 at 6:55 pm

Mists of Panda

Mists of Pandaria är den fjärde expansionen i World of Warcrafts historia. Den hade en del att leva upp till, då antalet spelare under den tidigare expansionen sjunkit till 9,1 miljoner. Fortfarande världens mest spelade MMORPG, men ändå en bit från toppnoteringen på 12 miljoner.

Mists of Pandaria sålde 2,7 miljoner redan under första veckan, och lyckades också få upp antalet spelare över 10 miljoner igen. Men även om det är en bra siffra, så bleknar den när man jämför med tidigare expansioner: Cataclysm sålde 3,3 miljoner exemplar första dagen, Wrath of the Lich King 2,8 miljoner och Burning Crusade 2,4 miljoner. Siffrorna är alltså okej, till och med bra, men antagligen inte riktigt på den nivå Blizzard skulle önska.

Frågan är då om det bara är en mjukstart, och om försäljningen över tid kommer att nå de nivåer spelet tidigare haft. Att antalet spelare lyckats ta sig över 10-miljonersnivån igen pekar ju lite på det. Mists of Pandaria är också den expansion som bjudit på störst förändringar jämfört med tidigare expansioner, med en mängd nya funktioner. Vissa av dessa nya inslag har dock varit föremål för kontroverser: och en del spelare har klagat på att pandor är ”barnsligt”.

I huvudsak har recensionerna dock varit positiva, även om en viss mättnadskänsla verkat finna sig. Mists of Pandaria är helt klart en bra expansion, med bra grafik och bra innehåll. Den som redan innan tyckte om World of Warcraft kommer knappast att bli besviken, och kanske kan det asiatiska temat locka en och annan. Runt hälften av World of Warcrafts spelare sägs ju finnas i Östasien numera, så det kanske var ett klokt drag att fokusera på den region där deras spelare finns.

Och Blizzard är fortfarande oöverträffade när det gäller att designa dungeons.

Comments are closed.